Thema boom van het jaar 2018: Eetbareboom

Castanea, Juglans en Morus

Wordt de eetbareboom, tamme kastanje, de walnoot of toch de witte moerbei Boom van het Jaar 2018? Uit deze drie boomsoorten kunnen de laanboom- en bosplantsoenkweker kiezen tijdens de Boomkwekerijdag donderdag 21 december in Echteld. Thema voor de Boom van het Jaar is Eetbaar voor mens én dier.
Aansluitend bij de landelijke aandacht voor het eetbare plantsoen kiezen de laanboom- en bosplantsoenkwekers op hun gezamenlijke Boomkwekerijdag uit de drie genomineerde boomsoorten. Alle met eetbare vruchten. Vruchten die niet alleen op het menu staan van dieren, maar ook bij mensen goed in de smaak vallen. Dus bomen met, in dit opzicht, een dubbele gebruikswaarde.
Een vakjury heeft deze nominaties voorgedragen uit een aanbod van 36 boomsoorten. Die soorten waren voorgedragen uit de vakwereld van boomkwekers en hoveniers/groenvoorzieners na oproepen door de vakbladen De Boomkwekerij en Tuin en Landschap.
In de beoordeling van de jury heeft vooral het eetbaar zijn voor mens én dier zwaar gewogen. Daarnaast zijn de soorten beoordeeld op kwaliteit, kort samengevat als gezondheid, en kwantiteit, dus beschikbaarheid op de Nederlandse boomkwekerijen.

Genomineerde soorten

Castanea sativa is als boom van de 1ste grootte de leverancier van tamme kastanjes. Voedsel voor prinsen worden die wel genoemd. De boomsoort is uit wat warmere, dus zuidelijker streken afkomstig. Een gebied dat min of meer samenvalt met dat voor de wijnbouw. Toch is de winterhardheid zeer goed. De bloei in juni-juli en daarna de vruchtdracht is overdadig. Er bestaan alleen cultivars op basis van groeiwijze en bladvariatie.
Juglans regia levert ons okker- of walnoten. Ook dit is een boom van de 1ste grootte. Hoewel er diverse vruchtselecties bestaan worden buiten notengaarden vooral niet veredelde bomen verhandeld en aangeplant. Net als de kastanje is de walnoot via de vroegere zijderoute in Europa terecht gekomen. Momenteel is het een van de dragers van voedselbossen. De bloei is weinig opvallend, gelijk met het uitlopen van het blad.
Morus alba blijft kleiner (2de grootte) dan de twee andere genomineerde bomen. Bovendien verdraagt hij snoei zeer goed. Hij levert in de zomermaanden, na de katjesachtige bloei, braam- tot framboosachtige vruchten. De kleur van rijpe vruchten varieert van vuilwit via roze, rood en purper tot bijna zwart. Een hardnekkig misverstand is dat de vlekken van moerbeisap niet meer uit kleding te wassen is. Met soda verdwijnen die vlekken echter als sneeuw voor de zon.