Thema 2016: Bomen voor bijen.

Tilia cordata

Boom van het jaar 2016

 

 

Boomkwekers hebben de Tilia cordata verkozen tot Boom van het Jaar 2016.

Dat is bekendgemaakt door Jan van Leeuwen in Echteld  op de gezamenlijke Boomkwekersdag op 20 Januari 2016 van de LTO-Cultuurgroepen voor bos- en haagplantsoen en  laan-, bos- en parkbomen.

Winterlinde boom van het jaar 2016 Tilia cordata (winterlinde) is woensdag 20 januari tijdens de tweede landelijke Boomkwekersdag van de LTO-vakgroep Bomen en vaste planten gekozen tot boom van het jaar 2016.

De verkiezing is een initiatief boomkwekerijsector.  De verkiezing kreeg dit jaar het thema ‘Bomen voor bijen’ mee. Na oproepen in  de vakbladen ‘De Boomkwekerij’ en ‘Tuin  en Landschap’ werden dertig boomsoorten voorgedragen. Vervolgens nomineerde een vakjury drie bomen: Sophora japonica (honingboom), Tilia cordata (winterlinde) en de Tetradium daniellii (bijenboom). Belangrijk criteria voor de  jury waren  de kwaliteit van de boom als  voedselbron voor bijen (nectar, stuifmeel),   de functionaliteit, een gezonde groei en beschikbaarheid bij kwekers.

Uiteindelijk gingen de meeste stemmen naar de winterlinde. De winterlinde is een inheemse soort, met een groot aantal  cultivars. De kleinbladige linde wordt  op ruime schaal toegepast langs straten en wegen. Zijn bloei in juni en juli valt gelijk met die van enkele andere lindensoorten, zodat bijen specifiek op linden vliegen om nectar en stuifmeel te verzamelen. Overigens koos ook Duitsland de winterlinde tot boom van het jaar 2016.

 


Motivaties nominaties

Voor de verkiezing van de Boom van het Jaar 2016 zijn na oproepen in De Boomkwekerij en Tuin en Landschap, een dertigtal boomsoorten voorgedragen. Een vakjury heeft uit die lijst drie bomen genomineerd. Vanwege het gekozen thema was voor de jury de kwaliteit van de boom als voedselbron voor bijen (nectar en/of stuifmeel) een zwaarwegend criterium in haar oordeel. Het tijdstip als drachtplant en de functionaliteit van de boom speelden eveneens mee in het oordeel van de jury. Dit geldt ook voor gezonde groei en beschikbaar zijn bij kwekers.

Sophora japonica, Tetradium daniellii var. hupehensis en Tilia cordata zijn de genomineerden voor de verkiezing tot Boom van het Jaar 2016, een initiatief vanuit de boomkwekerijsector. De verkiezing door boomkwekers kreeg dit jaar het thema ‘Bomen voor Bijen’ mee.

 

Enkele kenmerken van de drie genomineerde bijenbomen.

Sophora japonica (Styphnolobium japonicum),

Een boom van de 1ste grootte, houdt van warmte en bloeit met royale trossen roomwitte bloemen in augustus. De bloemen bevatten veel nectar en trekken grote aantallen bijen en andere insecten aan op een tijdstip dat bijenvoedsel minder rijk aanwezig is. Ook als stadsboom wordt de honingboom Sophora hoog gewaardeerd.

Tetradium daniellii var. hupehensis,

Is als boom minder bekend, wordt minder groot dan Sophora en bloeit in schermen met grote aantallen witte bloemen. Imkers noemen dit de bijenboom bij uitstek. De bloei valt in juli en loopt door tot in augustus. Het gonst dan rond de boom vanwege het overweldigende bijenbezoek. Kwekers beoordelen de soort als lastiger te kweken.

Tilia cordata,

Een boom van de 1ste grootte, is een inheemse soort met een groot aantal cultivars. De kleinbladige linde wordt, ondanks zijn overlast door luizen, op ruime schaal toegepast in straten en langs wegen. Zijn bloei in juni/juli valt gelijk met die van enkele andere lindensoorten zodat bijen specifiek op linden vliegen om nectar en stuifmeel te verzamelen.

 

Soort beschrijving


Tilia cordata winterlindeTilia cordata

Naam
Nederlands: Winterlinde
Wetenschappelijk: Tilia cordata
Familie: Kaasjeskruidenfamilie, Malvaceae (Tiliaceae)
Geslacht: Tilia , Linde
Naamgeving: Linde (geslacht) – Wikipedia

Linde (Tilia) is een geslacht van bomen uit de kaasjeskruidfamilie (Malvaceae). De soorten van dit geslacht komen voor op het noordelijk halfrond in Europa, Noord-Amerika en Azië. Er worden ongeveer 25 ondersoorten binnen dit geslacht onderscheiden.

In de Benelux komen hoofdzakelijk de volgende soorten en soorthybriden voor:

Amerikaanse linde (Tilia americana)

Kleinbladige linde of winterlinde (Tilia cordata)

Hollandse linde (Tilia ×europaea)

Grootbladige linde of zomerlinde (Tilia platyphyllos)

Zilverlinde (Tilia tomentosa)

Krimlinde (Tilia ×europaea ‘Euchlora’ )

De Hollandse linde is een soortkruising tussen de winter- of kleinbladige linde en de zomer- of grootbladige linde.

De diverse soorten kennen daarnaast diverse cultuurvariëteiten. Zo is de ‘Zwarte linde’ een cultivar van de Hollandse linde, evenals de ‘Koningslinde’ en de krimlinde

Bron. WikipediA